Združenje KULA

20 tez iz manifesta Slovenskega etnološkega in antropološkega združenja KULA

 1. Smo sodobna organizacija, ki omogoča sodelovanje in izmenjavo znanj, izkušenj in vizij, ki so onkraj institucionalnih in neinstitucionalnih oblik raziskovalne, strokovne in druge dejavnosti.
 2. Delujemo po načelu inkluzivnosti – v združenju je dobrodošel vsak.
 3. Postati skušamo krovna organizacija, ki premošča razlike med etnologijo, kulturno/socialno antropologijo in sorodnimi vedami.
 4. Povezujemo skupine in posameznike, ki se doslej niso poistovetili z nobenim od podobnih stanovskih združenj.
 5. Zasnovani smo tako, da lahko kdorkoli skupaj z drugimi zainteresiranimi posamezniki in posameznicami realizira svoje zamisli.
 6. Ne zapiramo se v geografske, časovne ali kakršnekoli druge meje.
 7. Osrednji namen združenja je gojenje kulture strpnosti in dialoga.
 8. Aktivno obveščamo člane in članice o dogodkih in skrbimo za sprotno izmenjavo mnenj po sodobnih komunikacijskih poteh.
 9. Organiziramo mednarodne in nacionalne posvete, predvsem pa znanstvena in strokovna srečanja, delavnice in druge prireditve, ki so namenjene izmenjavi znanj in izkušenj.
 10. Enakopravno komuniciramo in sodelujemo z drugimi sorodnimi slovenskimi in tujimi organizacijami.
 11. Spodbujamo znanstveno delovanje na področju etnologije, kulturne/socialne antropologije in sorodnih ved.
 12. Skrbimo za upoštevanje etičnih načel in spodbujamo razpravo o konkretnih etičnih dilemah.
 13. Posebno pozornost posvečamo permanentnemu izobraževanju članov in članic.
 14. Spodbujamo izobraževalne dejavnosti, ki so namenjene širši javnosti.
 15. Spremljamo kariere diplomantk in diplomantov etnologije in kulturne/socialne antropologije, jim svetujemo pri zaposlovanju in ohranjamo stike z njimi
 16. Omogočamo komuniciranje med mlajšimi in starejšimi kolegi in kolegicami.
 17. Organiziramo prireditve, s katerimi skrbimo za aktivno vključevanje novih članov in članic.
 18. Pozorni smo na študentske iniciative in omogočamo uresničitev tovrstnih pobud.
 19. Kjer in kakor je le mogoče, delujemo decentralizirano in spodbujamo avtonomno nastajanje in delovanje posameznih enot združenja.
 20. S članarino ravnamo preudarno in za enak denar ponujamo več od ostalih primerljivih organizacij.

Da bi vam olajšali uporabo našega spletnega mesta, uporabljamo piškotke (angl. cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
Preberi splošne pogoje uporabe spletne strani.