Sequence 01.Still001

Populations’ Transfers in 20t...

Vabimo vas na mednarodni simpozij Populations' Transfers in 20th Century Europe. The Case of Istria Premiki prebivalstva v Evropi v 20. stoletju. Pr...

Amsterdam

Trends, Traverses and Traditions &#...

[caption id="" align="alignnone" width="1280"] Amsterdam[/caption] We hope to organise an interesting conference in the heart of Amsterdam, combini...

Medicinska antropologija - pogovor

Antropologinje in antropologi v zdr...

[caption id="attachment_258" align="alignnone" width="300"] Različne družbe za zdravljenje uporabljajo različne pripomočke[/caption] Zdravje je sam...

Slovenska identiteta in slovenski nacionalni znacaj

Slovenska identiteta in slovenski n...

[caption id="attachment_253" align="alignnone" width="300"] Slovenska identiteta in slovenski nacionalni znacaj[/caption] Odkar se je slovenska zgo...

Delavnice, seminarji, poletne šole

Himalayan Health Exchange

Antropološka ekspedicija Himalayan Health Exchange

Himalayan Health Exchange (HHE) is organizing its 11th annual, anthropological field expedition to India in the summer of 2014.  Through ind...

Dogodki, konference, simpoziji

Sequence 01.Still001

Populations’ Transfers in 20th Century Europe. The Case of Istria

Vabimo vas na mednarodni simpozij Populations' Transfers in 20th Century Europe. The Case of Istria...

Študijske in zaposlitvene priložnosti

Delovno mesto za administrativno podporo v Parizu

ISSC (International Social Science Council) razpisuje delovno mesto za administrativnega asistenta ali asistentko. Delovno mesto je v Parizu...

Revije, članki, natečaji in raziskave

fhufa

Book Insurgent Encounters: Transnational Activism, Ethnography, and the Political

We are pleased to announce the publication of our book Insurgent Encounters: Transnational Activism, Ethnography, and the Political (Duke Un...

Filmski festivali in Razno

gottingen

Razpis za filme, 12. Mednarodni etnografski filmski festival Göttingen

Call for Films: Submission deadline: 15 December 2013 12th Göttingen International Ethnographic Film Festival 28 May – 1 June 2014 The fe...

Populations’ Transfers in 20th Century Europe. The Case of Istria

Vabimo vas na mednarodni simpozij
Populations’ Transfers in 20th Century Europe. The Case of Istria
Premiki prebivalstva v Evropi v 20. stoletju. Primer Istre
 
v petek 25. in soboto 26. aprila 2014 na UP FHŠ v Kopru – Capodistria.
 
Desetletja po povojnem spreminjanju državnih mej in politične ureditve ter posledično masovnem odhodu (večinoma) italijansko govorečih prebivalcev Istre, ostaja ta del zgodovine v marsikaterem pogledu neznan in zamolčan. Z njegovo umestitvijo v širši evropski kontekst bo simpozij skušal izboljšati razumevanje tega obdobja tako med strokovnjaki kot med širšo javnostjo.
Zaradi mednarodne udeležbe bodo predavanja potekala v angleščini, razprava pa bo omogočena tudi v slovenščini in italijanščini. Program in povzetki so v priponki.
 
 
Vi invitiamo gentilmente al convegno internazionale
Populations’ Transfers in 20th Century Europe. The Case of Istria
Trasferimenti delle popolazioni nel Novecento in Europa. Il caso istriano
 
che si terrà venerdì 25 aprile e sabato 26 aprile 2014
presso la Facoltà di studi umanistici dell’Università del Litorale a Koper – Capodistria.
 
Decenni dopo i mutamenti delle frontiere e del sistema politico nel secondo dopoguerra che provocarono la partenza in massa della popolazione istriana maggiormente di lingua italiana, questo capitolo della storia per molti rimane sconosciuto e taciuto. Inserendo il caso istriano in un più ampio contesto europeo, il convegno tenterà di contribuire ad una migliore compressione dell’epoca sia tra gli esperti che tra il vasto pubblico.
 
In quanto al convegno partecipano affermati esperti internazionali, i contributi saranno presentati in inglese, mentre il dibattito si terrà anche in sloveno e in italiano.
Il programma e le sintesi dei contributi si trovano in allegato.
 
Conference Programme
Friday 25 April 2014
9:00   Welcome of the Participants: Rado Pišot, Director of UP SRC; Irena Lazar, Dean of UP FHS; Anne Duruflé, Director of the French Institute in Slovenia; Angelo Izzo, Director of the Institute for Italian Culture in Slovenia; Alenka Tomaž, Head of UP SRC IMH.
09:20 – 09:50      Catherine Gousseff, CERCEC CNRS, EHESS, Paris:
From a Local Narrative to a Situated Approach of Populations’ Transfers History
09:50 – 10:30      Keynote speaker: Gustavo Corni, University of Trento:
The Displacement of Italians from Istria and Dalmatia at the End of the Second World War in the Framework of the Postwar Political and Ethnic Resettlements
10:30 – 11:00      Discussion
11:30 – 12:00      Raoul Pupo, University of Trieste:
The Italian Historiography of the Istrian exodus. Topics and Perspectives
12:00 – 12:30      Marta Verginella, University of Ljubljana:
The Writing of the History of Migrations in the Border Regions between Slovenia and Italy
12:30 – 13:00      Discussion
14:30 – 15:00      Gloria Nemec, IRSML Trieste – CRS Rovigno:
The Hardest Years. Private Stories and Public Acknowledgement of the Recollections of Istrian-Italians, either Exiled or Left Behind
15:00 – 15:30      Lidija Nikočević, Ethnographic Museum of Istria, Pazin:
Istrian Emigration Meets the Museum: Encouraging Dialogue and Understanding between Ideologies
15:30 – 16:00 Discussion
16:30 – 17:00      Katja Hrobat Virloget, University of Primorska:
The Burden of the Past. Contrasting Memories on Co-Existence in Post-War Istria
17:00 – 17:30      Neža Čebron Lipovec, University of Primorska:
“I’m telling the Story of my Town”. Self-Discovering of a Community and its Urban Memory in the Multicultural Land of Koper ‒ Capodistria
17:30 – 18:00 Discussion
 
Saturday 26 April 2014
9:30 – 10:10        Keynote speaker: Philipp Ther, University of Vienna:
On the “British Track”: Contractual Ethnic Cleansing 1919-1948
10:10 – 10:30      Discussion
11:00 – 11:30      Pamela Ballinger, University of Michigan:
Remapping the Istrian Exodus
11:30 – 12:00      Jure Gombač, Slovenian Migration Institute, Research Centre of Slovenian Academy for Sciences and Arts, Ljubljana:
Some New Findings on Massive Post-War Population Movement from the Today’s Slovenian Istria
12:00 – 12:30      Discussion
14:00 – 14:30      Jasna Čapo, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb:
Merging Multiple Migrant Experiences and Perspectives: Croatian Refugees from Serbia 1990s-2000s
14:30 – 15:00      Cathie Carmichael, University of East Anglia:
Challenges to Writing the History of Europe ‘as it actually was’ in the 1940s
15:00 – 15:30      Discussion
15:30 – 16:00      Concluding Remarks and Discussion Catherine Gousseff, Katja Hrobat Virloget

Trends, Traverses and Traditions – ESA Midterm Conference, 27-29 August 2014

Amsterdam

We hope to organise an interesting conference in the heart of Amsterdam, combining classic presentations with a social program that consists of a Fieldwork Experiment: Mass – Observation in the Amsterdam Red light district, interactive lunch sessions and interesting keynotes: http://aissr.uva.nl/research/externally-funded-projects/sites/content13/ethnography-27-29-august/intro.html

Introduction and Conference Theme

Ethnography is often seen as one of the principal approaches in qualitative methodology. Within its long and rich history there have been various moments of and ‘turns’ in ethnography. Mostly these moments were theoretically inspired. However, in the last few decennia new types of ethnography were inspired by societal and technological trends as well.

Concrete questions that can be addressed are such as:

  • Is ethnography changing due to social media, such as Twitter and Facebook?
  • Does fieldwork look different by using mobile field recording devices, Skype and Youtube?
  • Has analysis changed as a consequence of Qualitative Analysis Software?
  • Have theoretical innovations led to new approaches in ethnography?
  • How is the current economic crisis influencing ethnographic practices for researchers?
  • What turn are we at now?
  • What other trends do we see in ethnography today?

In times of digital information overload, conferences are useful venues to discuss the trending topics within our field.

The ESA midterm conference for the Research Network on Qualitative research will be on trends, traverses and traditions in Ethnography. Some of the many questions posed above could be used to approach the vast array of ‘new’ trends in ethnography. Since one of the methodological virtues of ethnography is the possibility for adaptation to local and new situations, the question might rise whether these trends are actually methodologically new.

Antropologinje in antropologi v zdravstvu

Medicinska antropologija - pogovor

Različne družbe za zdravljenje uporabljajo različne pripomočke

Zdravje je samoumevnost, katerega vrednost prepoznamo šele takrat, ko ga izgubimo. Enako velja tudi za zdravstveno politiko. Z zornega kota delovanja zdravstvenega sistema je skrb za zdravje potrebno prepustiti strokovnjakom. Toda uporabniki zdravstvenih storitev niso zgolj pacienti, ampak so predvsem ljudje. Ljudje s svojimi razlikami, pričakovanji, prepričanji, strahovi in vrednotami. Zato se zastavlja še eno samoumevno vprašanje: zakaj v celotnem sistemu zdravstva deluje tako malo antropologov in etnologinj?

O teh vprašanjih se bomo v četrtek 3.4. ob 20.00 uri pogovarjali z Julijo Grlj (KC Ljubljana), Alešem Lamutom (Inštitut za varovanje zdravja), Uršulo Lipovec Čebron (OEKA FF UL) in Katarino Lobe (center Svit; Zdravstvena fakulteta UL) v Sejni dvorani Slovenskega etnografskega muzeja, Metelkova 2, Ljubljana

Slovenska identiteta in slovenski nacionalni značaj

Slovenska identiteta in slovenski nacionalni znacaj

Slovenska identiteta in slovenski nacionalni znacaj

Odkar se je slovenska zgodba o uspehu sprevrgla v zgodbo o neuspehu, se pojavljajo takšna in drugačna tolmačenja tega obrata s slovenskim narodnim značajem. Čeprav je pojem narodnega značaja v znanosti izgubil veljavo že pred desetletji, je njegova laična uporaba v časih krize toliko bolj neustavljiva.

Z vidika etnologije, antropologije bodo o vsesplošni razpravi o narodnem značaju spregovorili: dr.Božidar Jezernik in Miha Zadnikar, pogovor bo vodila dr. Mateja Habinc.

FB dogodek

 

Vabilo na pogovor o antropologinjah in antropologih v medijih, 6.3. v SEM

OKROGLA MIZA

iz cikla

Etnologinje in antropologi,

antropologinje in etnologi v praksi

Vabilo na pogovor o antropologinjah in antropologih v medijih

 

Množični mediji so pomemben steber sodobne demokracije. Niso le posredniki informacij, temveč tudi kritična vest celotne družbe. Svobodni in neodvisni mediji so temelj sodobne družbe, odvisni mediji so generator interesov njihovih lastnikov in sponzorjev. Prav tako pomembna je tudi njihova vloga v prenosu strokovnih znanj širšemu občinstvu. Ker se občinstvo o etnološki in antropološki vednosti ne more seznaniti drugače, je informacija o našem znanju v množičnih medijih toliko pomembnejša. Toda etnologinja in antropolog lahko v medijih počneta še marsikaj drugega.

O tem se bomo pogovarjali z Uršulo Ano Mrežar (RTV SLO), Markom Dolesom (RŠ), Milanom Voglom (DELO), Boštjanom Kravanjo (OEKA FF UL) in morda še kom.

Četrtek, 6. 3. 2014, ob 20.00 v Slovenskem etnografskem muzeju (dvorana v drugem nadstropju)

Metelkova 2, Ljubljana

Na srečanje!